MENU

TECHNICKÝ DOZOR

CO JE TECHNICKÝ DOZOR

Technický dozor investora kontroluje a přejímá práci ve všech fázích stavebního procesu. Konzultacemi a přímou kontrolou pozitivně ovlivňuje průběh stavby. Vytváří symetrii odborných znalostí mezi investorem a dodavateli. Je zárukou a ochranou investice při výstavbě nemovitosti.

MOJE NABÍDKA

 • kontrola kvality prováděných prací
 • kontrola finančních toků stavby
 • konzultace stavebního záměru
 • výběr architekta
 • výběr dodavatele stavby
 • technický dozor
 • zajištění kolaudace
 • oblast: Praha a Středočeský kraj

PROČ SI VYBRAT MĚ

 • účast v procesu od investičního záměru až po kolaudaci
 • provádím dozory osobně
 • působivé portfolio zkušeností
 • technický dozor od roku 2006
 • v oboru od roku 1988

TECHNICKÝ DOZOR PODROBNĚ

 • Účastním se stavebního procesu od investičního záměru až po kolaudaci a mohu do něho vstoupit v kterékoliv jeho fázi.
 • Konzultace (vypracování) stavebního záměru.
 • Výběr stavebního pozemku resp. nemovitosti pro rekonstrukci.
 • Pomoc s výběrem architekta.
 • Poradenství a spolupráce při zpracování projektové dokumentace.
 • Pomoc při jednání s úřady (ÚŘ, stavební povolení).
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby.
 • Vyhodnocení cenových nabídek. Zajištění podrobného položkového rozpočtu.
 • spolupráce při uzavírání smlouvy o dílo (SoD) – s klíčovými body.

TECHNICKÝ DOZOR STAVBY

 • Controlling a monitoring dodavatele stavby v procesu výstavby.
 • Kontrola souladu provádění stavby s projektovou dokumentací a podmínkami stavebního povolení. Soulad dodávek výrobků, stavebních prací s projektovou dokumentací, právními předpisy a technickými normami a přijatými stavebními závazky.
 • Kontrola zabudovaných materiálů a správnost prováděných technologií. Kontrola dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými.
 • Kontrola postupu stavby s časovými plánem.
 • Kontrola prostavěnosti a finančního plnění. Odsouhlasování fakturací - věcná a cenová správnost a úplnost soupisů provedených prací a jejich soulad se SoD .
 • Sledování změn v projektu (změnové listy).
 • Doplňování projektové dokumentace (jednání s projektantem).
 • Projednávání dodatků ke smlouvě.
 • Přejímky díla.
 • Kontrola (dozor) nad odstraňováním vad a nedodělků.

ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDACE

 • Vedení kontrolních dnů.
 • Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícím dohled.
 • Kontrola a vedení stavebního deníků.
 • Příprava a kompletace dokladů pro předání stavby dodavatelem a pro kolaudační řízení.

TECHNICKÝ DOZOR PRAHA

Technický dozor provádím obvykle v Praze a blízkém okolí. Na zvláštní přání i v dalších krajích ČR.