MENU

REFERENCE

vila v Troji – novostavba, železobetonová nosná konstrukce, spodní stavba provedena jako „bíla vana“ z vodostavebního betonunástavba posledního podlaží na rodinném domě v Troji – bylo prováděno za plného provozu domu – dodavatelvila v Modřanech pro soukromého investora – zde jsem působil jako manažer projektuČVUT Karlovo náměstí – kompletní oprava střešního pláště a vestavba kanceláří pro elektrofakultuvila ve SlivenciČeská televize – sanace betonových stropů ve výměníkové stanici – zvyšování únosnosti lepením kevlarových pásků na spodní líc konstrukcetiskárna Novotisk Praha – úprava základové konstrukce pro účely montáže nového tiskového strojeAdministrativní centrum Kačerov – provádění stavebních prací v zabezpečené jámě – za autorský dozor

Vybrané reference technického dozoru, pokud není uvedeno jinak. Další reference na požadání.

2015

 • Nová infrastruktura pozemků pro výstavbu RD ve Statenicích
 • Komunitní centrum Modřany – rekonstrukce objektu – investor MČ Praha 12
 • RD Chrustenice – realizace investičního záměru soukromého investora – doporučení lokality a výběr pozemku, výběr architektonické kanceláře, spolupráce při vytváření architektonické studie, dohled nad prováděcí dokumentací a stavebním povolením, tendr a výběr dodavatele, technický dozor dodávky stavby, kolaudaceprojekt probíhá

2014

 • Rekonstrukce funkcional. Vily – Amálka – Tiché údolí – Roztoky – soukromý investorprojekt probíhá
 • Kompletní rekonstrukce a dostavba – Penzion Mandát – Štěchovice – soukromý investor
 • Rekonstrukce atria hotelu Olšanka Praha – kompletní vybourání stávajících konstrukcí, sanace izolací a nový facelift
 • Rekonstrukce špýcharu, přestavba na muzeum pro motoveterány – Liblice nad Labem
 • Rekonstrukce Masarykovy koleje vyšších studií, Kolejní 2, Praha 6 – investor ČVUT PRAHA

2013

 • Vila Barrandov – Barrandovská 21 – kompletní rekonstrukce vily
 • RD Vrané – kompletní rekonstrukce a dostavba rodinného domu
 • Domov pro seniory Krč – rekonstrukce venkovní terasy, dodávky evakuačních výtahů, výměna technologie elektrorozvodny, adaptace schodiště na požární únikovou cestu

2012

 • Městská poliklinika Spálená 12 – rekonstrukce fasád, výměny oken a sanace střešních plášťů – investor Magistrát hl. m. Prahy
 • Česká televize – sanace žb. konstrukce podlahy v hale parkování přenosových vozů + dtto žb. strop výměníkové stanice pod halou
 • RD Vokovice – Nad Jenerálkou – novostavba – žb. nosná konstrukce

2011

 • Řadový RD Štěrboholy – novostavba

2010

 • Bytový dům Vila Bažantnice – rekonstrukce střechy – projektový manažer – investor společenství vlastníků
 • Agir Praha – rekonstrukce střešních plášťů výrobních hal – projektový manažer – investor Želtvajová
 • Tiskána Novotisk v Malešicích – přestavba haly – vestavba dvou tiskových strojů – Ecoman
 • RD Těptín – novostavba nízkoenergetické dřevostavby
 • Villa Barrandov – funkcional. vila – novostavba – investor ISO Praha
 • RED GROUP – projekt – Hermitage – sanace vlhkosti v podlahových konstrukcích bytového domu ve Svobodově ul. – projektový manažer – trvání akce 1,5 roku

2009

 • Tiskána Novotisk v Malešicích – přestavba haly pro účely provozu Tiskového stroje, dodávky technologií – kompletace nových tiskových strojů – investor Novotisk Praha
 • Hotel Moods v Klimentské ul. – rekonstrukce + dostavba – investiční náklad 95 mil. Kč
 • ČVUT Konviktská ul. – půdní vestavba – adaptace na kanceláře
 • RD Modřany – novostavba – investor Macourková
 • RD Dolní břežany – novostavba investor Sladovník
 • RD Troja – inženýring a demolice domu s likvidací – projektový manažer – investor ISO Praha
 • Polyfunkční dům Šutka – rekonstrukce a statické úpravy domu – investor Inspirita s.r.o.
 • RD Lety – sanace vadně provedených střešních plášťů + dostavba – investor Záhorňácky
 • Štěpánská 63 – rekonstrukce domu pro Ministerstvo zemědělství
 • Velkopřevorské nám. 7 – Velkopřevorský mlýn – rekonstrukce

2008

 • Villa v Troji – cena stavebních prací 28 mil. Kč
 • Madridská 20 – rekonstrukce bytového domu + půdní vestavba – investiční náklad 12 mil. Kč
 • ČVUT Elektrofakulta Karlovo náměstí – půdní vestavba + rekonstrukce schodiště na požární únikovou cestu – investiční náklad 70 mil. Kč
 • Rekonstrukce domu v Lipencích – investor Boháček

Stavební dodávky

 • Tiskána Novotisk v Malešicích – přestavba kancelářských prostor, přístavba velínu pro reprografické technologie, sanace střešních plášťů, oprava fasády výrobní haly, dodávky technologických celků (VZT, klimatizace, čerpadlové soustavy), opravy instalačních potrubí – dodavatel – průběžně od roku 2008
 • Vila Troja – nástavba patra nad RD za plného provozu domu – projektový manažer – investor Bárta – 2012