MENU

STAVEBNÍ DOZOR

Označuje osobu, dozorující stavby prováděné stavebníkem svépomocí.

Stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za dodržení obecných požadavků na výstavbu, technických předpisů a opatření vydaných k uskutečnění stavby.

Stavební dozor zajistí použití materiálů dle projektové dokumentace, dodržení technologických postupů a provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením.

Stavební dozor je definován Stavebním zákonem a je vyžadován u všech staveb prováděných svépomocí.